Σύντομα Online!

Αφοί Κοντογεωργίου Βασ. Ο.Ε.
Κ. Καραμανλή 115 Ιωνία
Διαβατά Θεσ/νίκης
Τηλ.- Fax: 2310784971